خانه » نشریه » شماره: یک

خانواده های عطرها

+100%-

بخش اول

بدون شک بویایی اثر حسی ذهنی است . ( بارها شنیده ایم من اسطوخودوس را دوست دارم بخاطر اینکه لباس مادر بزرگ را به یادم می آورد. نه من اسطوخودوس را دوست ندارم چون برای من یادآور مدرسه است . )

به طور کلی آیا غیر ممکن است که به شکل عینی بوها را ارزیابی کنیم؟ آیا یک زبان بویایی وجود دارد که فراتر از مشاهدات ذهنی و حافظه ها باشد ؟

چرخه عطر یک نوع طبقه بندی عطر است که در سال ۱۹۸۳ توسط Michael Edwards ابداع شد. این چرخه روشی برای طبقه بندی عطر است که اولین بار او آن را در سمیناری که توسط فرمنیخ برگزار شد مطرح کرد. این چرخه از هنگام ابداع تا به حال چندین بار اصلاح شده است.

چهارخانواده اصلی عبارتند از Floral ، Oriental ، Woody و Fresh این خانواده های اصلی به زیر خانواده هایی تقسیم می شوند .

همچنان که ما اسامی رنگها را به بچه ها یاد می دهیم ، می توانیم برای بوهای مختلف نامگذاری کنیم. و این امر موجب شد یک زبان بویایی را ایجاد کنیم که واژگان گسترده و وسیعی دارد که می تواند به طریق علمی پایه ریزی شود.

مولکولهای بودار با ساختمانهای متفاوت می تواند در پذیرنده های (Receptors) بوهای ویژه در بخش بویایی خودشان جای بگیرند و بدین ترتیب طیف گسترده ای از محرکها را ایجاد کنند. مولکولهای با ساختارهای مشابه می توانند در خانواده های بویایی مشابه جای گیرند، آنچنان که در چرخه عطر دیده میشود .

خانواده های عطرها در عطرسازی بسیار حائز اهمیت می باشند و اینها در چرخه عطر گروه بندی می شوند. از طرف دیگر بوهای قوی و نامطلوب خارج از چرخه قرار می گیرند .

بوی دود یادآور آتش و بوی ترشی یادآور غذای فاسد است . وقتی به مرکز چرخه نزدیک می شویم نتهای عطر پیچیده تر و ظاهراً درک آنها به مقدار زیادی هماهنگ تر می شود.

خانواده های عطرها که در بالا به آنها اشاره شد در لایه خارجی چرخه جای می گیرند و در مرکز چرخه فقط یک گروه بزرگ جای می گیرد که در واقع بوی گلی است و با خانواده های لایه خارجی ترکیب می شوند.

به طور کلی چرخه عطر در ارتباط با ساختار رایحه هاست ، یک رایحه متشکل از بوی اولیه (Top note) بوی میانی (Middle note) و بوی پایه (Base note) است ، وبدین ترتیب مواد تشکیل دهنده عطرها با سرعتهای مختلف تبخیر می شود ، و اثرگذاری آنها متفاوت می شود .

تبخیر رایحه همراه با ویژگی بویایی توسط ساختار شیمایی آن کنترل می شوند . و بنابراین ساختارهای شیمیایی مشابه ، اثرات بویایی نزدیک به هم دارند .

در نتیجه ، خانواده های عطری مجاور هم ، برحسب ساختار شیمایی و ویژگی بویایی شان با یکدیگر مرتبط میباشند. رنگهایی که خانواده های عطرها با آن نشان داده شده اند به طور شانسی و اتفاقی نیست مصرف کنندگان زیادی در خصوص رنگهای نوع بو مورد سوال واقع شده اند. سمت چپ چرخه عطر تمایل به رنگهای زنانه است که همراه با خانواده های عطری زنانه می باشند و از طرف دیگر سمت راست تمایل به رنگها و عطرهای مردانه دارد .

به طور کلی خانواده های عطری بیانگر چه چیزی هستند ؟

Top note : بوی اولیه

اولین اثر عطر روی مصرف کننده است که آن را احساس می کند. مواد این بخش از عطر به سرعت تبخیر می شود و ماندگاری آن کم است. خانواده هایی که در یک سوم فوقانی چرخه قرار گرفته اند برای این منظور استفاده می شوند .

Middle note : بوی میانی

ویژگی اصلی عطر را تشکیل می دهد و رایحه آن ساعتها باقی می ماند. معمولاً از رایحه های گلی تشکیل شده و

از خانواده های مجاور خود مشخص تر می شوند.

 

Base note : بوی پایه

به عنوان فوندانسیون عطر تلقی می شود و بسته به نوع رایحه ماندگاری طولانی دارد و می تواند تا یک روز هم باقی بماند. و خانواده های یک سوم پایینی چرخه این گروه را تشکیل می دهند .

در بخش بعدی ویژگیهای خانواده عطرها تشریح خواهد شد.

12333

52236

Untitled-7