خانه » شماره: یک

درباره ما

تقریبا روزی نیست که از اسانس‌ها استفاده نکنیم. محصولات مختلف غذایی، بهداشتــی، شویـنده، آرایـشی و دارویی هر کدام به نحوی حاوی اسانس‌هــا و مواد معطر هستند که بدون آنها تمایل به استفاده از این محصولات بسیار کمتر خواهد بود.

اهمیت استفاده از اسانس‌ها در محــصولات مختلف بر کسی پوشیده نیست. اسانس‌ها با رایحــه خوش و طعم دلپــذیر بسیار مطلوب و پرجاذبه اند و درواقـع زینــت‌بخش محصول و ارضا کننده سلیقه مصرف‌کننده هستند، اما در کنار این محاسن، استفاده نادرست از اسانس‌ها می‌تواند موجب زیان رسیدن به محصول و مصرف‌کننده ‌شود.

بعضی از اسانس‌ها به تنهایی و یا در کنار برخی از مواد دیگر حساسیت‌زا و مضــرند. اسانس‌ها می‌توانند با بعضی از مواد موجود در فرمولاسیون‌های غذایی، آرایشــی و بهداشتی واکنش نشان داده و موجب ناسازگاری و تغییر فیزیکی محصول شوند.

مجله عطر و طعم به معرفی اسانس‌های طبیعی و اسانس‌های مورد استفاده در صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی می‌پردازد. مواد اولیه، منابع مواد اولیه، سازمان‌های کنترلی، قوانیـن و مقررات این گروه از مــواد در مجله معرفی می‌شود.

هر ساله مواد اولیه زیادی به دنیای عطر و طعم معرفی می‌شود و بعـضی از مواد اولیه قبلی هم از رده خارج و استفاده از آنها ممنوع می‌شود.

اطلاع رسانی مواد اولیه جدید و قدیم به عهده ارگان‌های بین المللی از جمله انجمن بین المللی عطر (IFRA)  و انجمن تولیدکنندگان طعم و عصاره آمریکا (FEMA) اســت. همچــنین  نشـریــات معتــبری چون  Flavorist&  Perfumer و مجله Fragrance Journal & Flavor و سایت‌هایی مانند  Associate & Leffingwell همگی در جهت اطلاع رسانی درباره مواد اولیه صنعت عطر و طعم شکل گرفته‌اند.

مجله عطر و طعم با هدف اطلاع رسانی علمی و دقیق به صنایع این حوزه و انعکاسمسائل و مشکلات مربوط به استفاده از اسانس‌ها در تولید شکل گرفته است. کادر علمی مجله عطر و طعم امیدوار است که با معرفی اسانس‌های مورد استفاده در صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی، مواد اولیه و منابع تهیه آنها، سازمان‌های کنترلی و قوانیـن و مقررات حاکم در این صنعت گامی در جهت توسعه صنعت عطر و طعم کشور بردارد.